Hotline :0898 486 357

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

1. Giá trị lợi ích mang lại cho khách hàng là then chốt

2. Chất lượng sản phẩm là trọng tâm

3. Thu nhập nhân viên là trách nhiệm

4. Sáng tạo đổi mới là tất yếu

5. Cam kết hành động là nghĩa vụ

 

TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

1.    Công Ty Khác Làm Được- AlaFabric Làm Tốt Hơn Thế

2.    Không Nói Lý Do- Chỉ Nói Kết Quả

3.    Không Có Đúng Sai- Hãy Nói Giải Pháp

4.    Không Chứng Tỏ Cá Nhân - Chỉ Có Cống Hiến

5.    Không Vụ Lợi - Nhưng Được Thừa Nhận Lợi Ích

 

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

1.    Khách hàng là Ông Chủ

2.    Đối tác là bạn và luôn được ưu tiên hàng đầu

3.    Minh bạch trong mọi công việc và hành động

4.    Sự ưu tú của cá nhân tạo nên sự khác biệt của Aeros

5.    Khuyến khích sáng tạo tinh thần đổi mới

6.    Trọng dụng nhân tài

7.    Tuân thủ mệnh lệnh thực thi hiệu quả

8.    Bình tĩnh khôn khéo sáng tạo trong mọi tình huống

9.    Giúp đỡ chia sẻ cùng nhau phát triển

10.  Luôn sát cánh và động viên

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI ALA FABRIC

 

1.KHÁT VỌNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

“Mong mỏi Khách hàng hãy khó tính hơn nữa đối với từng nhân viên, sản phẩm của chúng tôi”.chúng tôi luôn tôn trọng thất bại, cảnh giác với sự thành công. Chúng tôi mong muốn rằng mỗi cá nhân, tập thể sẽ trưởng thành hơn sau những công trình và đấy chính là niềm tự hào, khao khát để chinh phục những chân trời mới.

 

2.SÁNG TẠO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

“Sáng Tạo đổi mới để phát triển” – Chúng tôi luôn định hướng và thay đổi chính mình, khi hệ thống dần ổn định đấy là lúc cần thay đổi bởi chúng ta hiểu được rằng lúc ấy doanh nghiệp không còn ổn định. AlaFabric  hiểu rằng sáng tạo là để mang lại Giá trị  tốt nhất cho khách hàng và 

 

3.THẤU HIỂU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

AlaFabric  quan niệm muốn khách hàng , đối tác hiểu và hợp tác với AlaFabric  thì trước hết Aeros phải “Thấu Hiểu Chính Mình” Ở alaFabric   điều này được gọi là “Tạo cơ hội để được lắng nghe ý kiến”. Chúng tôi luôn quan tâm và sẵn sàng giải quyết những vấn đề dù nhỏ nhất của khách hàng, của nhân viên để trong nội bộ của AlaFabric  hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, Tâm huyết hơn, để mỗi nhân viên của AlaFabric  sẽ làm việc hết mình vì chính họ, vì khách hàng, vì đối tác và vì sự phát triển của công ty.

 

4.HÀNH ĐỘNG:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

“Làm-Sai-Sửa-Đúng-Tốt”Cơ hội vụt đến, vụt đi, không báo trước và nếu đã để vụt mất, nó sẽ không quay trở lại, chúng tôi luôn Hành Động để chuẩn bị trước để đón đầu, nắm bắt cơ hội. Chúng tôi” Làm “không sợ khó khăn, biết nhận ra cái “Sai” để “Sửa” cho “Đúng” phải làm thật “Tốt” để làm hài lòng khách hàng và đối tác với cam kết: Đối thủ làm được - alafabric làm tốt hơn thế.

 

5.HIỆU QUẢ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI AEROS

“Hiệu Quả “ là điều làm nên sự phát triển của AlaFabric. Hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong sự hợp tác, Hiệu quả cho mọi việc mà AlaFabric làm. Vì chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như chúng không có Hiểu Quả.  Với AlaFabric chúng tôi không cho phép nói lý do mà phải Nhận trách nhiệm và đưa ra giải pháp để tạo ra sự Hiệu Quả để làm hài lòng với cả khách hàng, đối tác  khó tính nhất.

 

 

CTHĐQT AlaFabric

1206
Bài viết khác